Vår verksamhet

Hultagården jobbar inom LSS, lagen om stöd och service (1993:387). Det betyder att vi i vardag som helgdag stödjer och finns tillhands för personer med omfattande behov. Målet är att de som bor hos oss skall kunna leva som alla andra, vara så självständiga som möjligt, kunna delta i samhället på lika villkor, och åtnjuta goda levnadsvillkor.

Vi arbetar främst med en evidensbaserad pedagogik som utvecklats ursprungligen på USAs östkust som på svenska har fått namnet Tydliggörande Pedagogik. På engelska säger man ofta TEACCH (uttalas teach). Insatsernas innehåll och därmed de pedagogiska inslagen är helt individanpassade eftersom vi alla är olika och har olika behov.

 

Gruppbostad Hultagården Kållered, Mölndal

I Kållered har vi en gruppbostad med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Fastigheten har en lång historia inom omsorgsverksamhet. Fastigheten byggdes i slutet av 50-talet för att hysa 39 flickor med särskilda behov och har successivt omvandlats till dagens Hultagården Kållered. Fastigheten ligger i det lummiga Stretered -på kort avstånd till Tulebosjön. I närheten finns även bank och livsmedel och Kållereds köpcenter.

 

Gruppbostad Hultagården Utsikten, Landvetter

I Landvetter färdigställs just nu en gruppbostad med 5 lägenheter samt utrymmen för gemensamma aktiviteter. Även denna fastighet har en spännande bakgrund som kollo för tuberkulosdrabbade barn från Mölndal stad under 30-talet. Huset ligger mycket vackert och naturskönt med utsikt över Landvettersjön och 1,5 km från Landvetter centrum.

 

Daglig verksamhet i Lindome

Nära Lindome pendelstation finns en av våra två dagliga verksamheter där vi kan erbjuda en rad olika aktiviteter för personer inom LSS.

 

Daglig verksamhet i Kållered

På Streteredsområdet finns vår andra dagliga verksamhet. I verksamheten samarbetar vi bland annat med Medborgarskolan i skapande konst och drama.

 

Nytt Projekt: Gruppbostad Hultagården Kungsbacka

Hultagården Kungsbacka startade hösten 2017. Det blir 6 platser i gruppbostaden och ca 10 på den dagliga verksamheten. Arbetet drivs sedan en tid under Hultagården AB.

 

 

Organisation och verksamhetshjälp

Förutom vår kärnverksamhet har vi även en rad tjänster inom organisation.
Vi kan t.ex. erbjuda hjälp vid

  • Handledning
  • Känsliga organisationsärenden
  • Handfasta råd för komplicerade verksamheter


Kolla också vår systerverksamhet Ängslyckans Permanentboende, www.angslyckans.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy